Moderator ma 02 januari 2017

Ronde tafel

Met de komst van nieuwe technologie, zoals BIG data en Internet Of Things (IoT) zullen we steeds meer zaken automatiseren of mechaniseren. Echter de professional heeft een centrale rol en zal die altijd vervullen. Dan is het zaak dat die professionals optimaal presteren. Op gezette tijden zullen we dan met elkaar afstemmen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Heide sessie, om onze normen en waarden te toetsen en een nieuwe stip op de horizon te zetten.
  • Ronde fafel, om in een select gezelschap inzichten uit te wisselen en onze casus te toetsen.
  • Workshop, we weten al wat we willen, maar hoe komen we daar? Wat gaan we doen?

Allemaal vormen om: mensen te te verbinden, beter samen te werken en doelen te verwezenlijken. In veel gevallen is een onbende derde een verrijking voor het proces. Een persoon die zonder een inhoudelijk belang het gesprek kan leiden. De moderator heeft als belang dat het proces zo goed mogelijk loopt. De moderator leid het gesprek door:

  • Iedereen te betrekken
  • Verschillen tussen personen te overbruggen
  • Open sfeer te creeren, waarin eenieder zich zelf kan zijn
  • De verschillende gezichtvelden te verbinden (iedereen kijkt met zijn eigen bril)
  • (optioneel) Het geven van een abstracte samenvatting van hetgeen besproken

Met een externe moderator heet uw een ander gesprek. Uit de praktijk blijkt dat een goede sessie mensen verbind, inspireerd en beweegt. De basis voor uw toekomst. Inetco verzorgt voor haar partner Heliview vele sessie. Zie hier de moderator flyer van Heliview.